Tell-a-friend systeem


Wij houden ons aan het gezamenlijke rechtsoordeel van de OPTA en het CBP voor wat betreft het tell-a-friend systeem.

Via ‘tell a friend’ kan een internetgebruiker een bekende op de hoogte te stellen van een bepaalde boodschap of nieuwtje op een site. Het aanbieden van deze mogelijkheid (viral marketing) wordt zeer breed toegepast op websites en raakt zowel de bevoegdheden van OPTA als van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). De twee toezichthouders hebben een gezamenlijk rechtsoordeel opgesteld om duidelijkheid te scheppen over de voorwaarden waaronder ‘Tell a friend’-systemen rechtmatig gebruikt kunnen worden.

In hun gezamenlijke rechtsoordeel stellen OPTA en CBP vast dat ‘Tell a friend’-systemen alleen rechtmatig kunnen zijn als tenminste aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) De communicatie gebeurt volledig op eigen initiatief van de internetgebruiker (de afzender), de website stelt hier geen (kans op) beloning tegenover voor afzender of ontvanger;

b) Voor de ontvanger moet het duidelijk zijn wie de initiatiefnemer van de e-mail is, zodat hij diegene kan aanspreken als hij niet gediend is van dergelijke mails.

c) De afzender moet volledige inzage hebben in het bericht dat namens hem wordt verzonden, zodat hij de verantwoordelijkheid kan nemen voor de persoonlijke inhoud van het bericht.

d) De website in kwestie mag de e-mailadressen en andere persoonsgegevens niet gebruiken of bewaren voor andere doeleinden dan het eenmalig verzenden van een bericht namens de afzender. Daarnaast dient de website het systeem te beveiligen tegen misbruik, zoals het geautomatiseerd verzenden van spam.

Ten slotte

Workshop-plaza.nl zal uw persoonlijke gegevens nooit met een (commerciële) derde organisatie delen. Wij respecteren uw recht op privacy in de online-wereld wanneer u onze website gebruikt en electronisch met ons communiceert. Wij hebben alle maatregelen genomen die nodig zijn om alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt veilig te bewaren.

 

 

 Inschrijven op de nieuwsbrief: Nieuwsbrief workshop-plaza

Follow workshop_plaza_ on Twitter